Ve dnech 13.1. - 17.1.2022 navštívila naší mateřskou školu Česká školní inspekce v rámci pravidelného zjišťování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Zprávu vám předkládáme k nahlédnutí.

Zpráva k nahlédnutí