1. Úplný oficiální název povinného subjektu

54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

- Předškolní vzdělávání dětí

- Zajištění školního stravování

- Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy 

- Krajský úřad plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina 

Příloha ke Zřizovací listině

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Platby

Školné

Celodenní stravné

Polodenní stravné

6. Identifikační číslo školy (IČ)

70940959

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 70940959 - Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

ROZPOČET - údaje o rozpočtu naleznete na zde

9. Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11. Oprávněné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí) do 15 dnů ode dne doručení.

     - poštou

     - osobně

12. Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ, nebo stáhnout zde:

Žádost o přijetí do MŠ (platná jen v období mimo elektronický zápis)

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápisy do MŠ - zápisy do MŠ jsou elektronické https://mszapis.plzen-edu.cz/ , pokud se v MŠ  uvolní místo v průběhu školního roku  může ředitelka školy přijmou děti i mimo řádný zápis (do kapacity). Ředitelka MŠ přijímá děti podle stejných kritérií jako při řádném zápisu.

Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání - platná jen mimo elektronický zápis

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje,a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - aktualizace

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

15. Sazebník Sazebník

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva

Svobodný přístup k informacím

Vzdělávací obsah ŠPP PV